ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków, Polska
12 307 07 15

Zwroty i reklamacje

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wypełnienia formularza zwrotu poprzez system internetowy dostępny na naszej stronie: www.reklamacje.kgktrend.pl.

Umożliwi to śledzenie statusu postępowania oraz stały kontakt z nami.

Aby dokonać zwrotu należy zarejestrować zgłoszenie na stronie internetowej: www.reklamacje.kgktrend.pl, a następnie oczekiwać wiadomości zwrotnej, zawierającej wszelkie informacje niezbędne do przeprocesowania zgłoszenia, w tym wysyłki towaru.

Możesz również wydrukować i wypełnić poniższy formularz w wersji papierowej, a następnie dołączyć go do zwracanego towaru. W przypadku wypełnienia formularza w wersji papierowej przesyłkę wyślij na adres: KGK Trend sp. z o.o., Osiedle Centrum A 2, 31-923 Kraków.

Pamiętaj, że nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.

Formularz zwrotu znajduje się tutaj.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wypełnienia formularza reklamacyjnego poprzez system internetowy dostępny na naszej stronie: www.reklamacje.kgktrend.pl.

Umożliwi to śledzenie statusu postępowania, stały kontakt z serwisem, a także — w przypadku produktów wyszczególnionych w regulaminie — pozwoli Państwu na skorzystanie z gwarancji door-to-door. W ramach tej usługi serwis zajmie się organizacją i pokryciem kosztów transportu w obie strony.

Aby dokonać reklamacji należy zarejestrować zgłoszenie na stronie internetowej: www.reklamacje.kgktrend.pl, a następnie oczekiwać wiadomości zwrotnej, zawierającej wszelkie informacje niezbędne do przeprocesowania zgłoszenia, w tym wysyłki towaru.

Możesz również wydrukować i wypełnić poniższy formularz, a następnie dołączyć go do reklamowanego towaru. W przypadku wypełnienia formularza w wersji papierowej przesyłkę wyślij na adres: KGK Trend sp. z o.o., Osiedle Centrum A 2, 31-923 Kraków.

Pamiętaj, że nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.

Formularz reklamacji znajduje się tutaj.