Lokalizacja

Biuro:
ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków
Magazyn:
ul. Ujastek 11, 31-752 Kraków
Serwis:
os. Centrum A 2, 31-923 Kraków
nr tel. 530 183 248
Serwis pracuje w dni robocze
od 9:00 do 15:30

Dane firmy

KGK Trend sp. z o.o.:
ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków

NIP: 678 315 51 46
KRS: 0001008122
REGON: 361816905
BDO: 000011479
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Informacje kontaktowe

info@kgktrend.pl

Scroll to Top